Het kabinet trekt 164 miljoen uit voor uitbreiding van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) per 1 januari 2021. MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen per 1 januari een subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens.

Zonnepanelen en kleine windmolens

Voor MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting zoals woningcorporaties, scholen, sportverenigingen en theaters wordt de ISDE tijdelijk (de komende drie jaar) uitgebreid met subsidie voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windmolens. Voor investeringen in zonnepanelen en kleine windmolens is in de komende drie jaar in totaal €100 miljoen beschikbaar, waarvan €40 miljoen in 2021.

Informatie over de voorwaarden en de subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voor de ISDE kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van RVO is vanaf 4 januari een compleet overzicht van de voorwaarden van de ISDE te vinden. Kijk hiervoor op de website van RVO.  Led Up kan u helpen bij deze aanvraag en kan u voorzien van goed advies inclusief een kosten/baten analyse. Neem hiervoor contact met ons op.

Zonnepanelen Autarco MHE-serie
ISDE per 1 januari uitgebreid met duurzame energie