Nieuwe zonnepaneelinstallaties bij consumenten moeten vanaf 27 april 2021 over een conformiteitscertificaat beschikken.

Al sinds 27 april 2019 wordt deze eis gesteld in de Europese verordening Requirements for Generators (RfG). Eigenaren. Eigenaren van een energieproducteenheid (zoals een zonnepaneel) zijn er verantwoordelijk voor dat hun opweksysteem voldoet aan deze eisen. Omdat het certificeringssysteem in 2019 nog niet gereed was kregen consumenten 2 jaar uitstel van handhaving. Nu is alles gereed en dient een nieuwe zonnepaneelinstallatie voorzien te zijn van het certificaat.

De normen zijn in Nederland voorzien in de NEN-EN 50549-1 voor laagspanning en de NEN-EN 50549-2 voor middenspanning. Deze certificaten worden afgegeven op de omvormer van de desbetreffende installatie. Bij het installeren van een nieuwe omvormer is zo’n certificaat dus ook vereist. Led Up levert enkel omvormers die voldoen aan deze eisen en dus voorzien zijn van een conformiteitscertificaat.

Zonnepaneelinstallaties moeten per 27 april 2021 over certificaat beschikken